Bel ons: +31 (0) 36 536 6141

Reinwardt academie Dapperstraat

Date: 24 mei 2015

Reinwardt academie 


 

Geschiedenis

In augustus 1976 startte de Reinwardt Academie met haar eerste cursusjaar, in Leiden. Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen had het door de Gemeente Leiden voorgestelde driejarige studieprogramma goedgekeurd. Studenten konden na anderhalf jaar kiezen voor één van de drie afstudeerrichtingen: beheer & behoud, museumcommunicatie of algemeen.

Al in het eerste afstudeerjaar bleek dat weinig studenten de cursus in drie jaar konden voltooien. Dit kwam vooral door de zwaarte van het programma en de beperkte tijdsduur voor stages en practica. In 1986, bij de invoering van de WHBO, werd de cursusduur uitgebreid naar vier jaar. Dit leidde tot grote veranderingen in het curriculum: de meeste vakken werden verdiept en ook werd meer aandacht besteed aan de begeleiding van interne en vooral externe praktijksituaties.

Begin 1992 verhuisde de Reinwardt Academie naar Amsterdam en werd een onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. De opleiding maakte tot dan toe deel uit van het kunstonderwijs. In de nota Zicht op kwaliteit (1999) stelde de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de opleiding Museologie onder te brengen bij de hbo-sector Economie. Na protesten werd de opleiding uiteindelijk ondergebracht bij de sector Taal en cultuur.

 

Ons aandeel 

De Reinwardt academie hebben wij in 2008 t/m 2011 totaal gerenoveerd, in een meer jaren uitvoering. Het pand telt 7 etage’s.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de zomervakantie (10 weken).

Wij hebben per jaar 2 etage’s schoon gesloopt tot aan casco en geheel nieuw opgebouwd.

Overzicht werkzaamheden :

  • Systeem plafonds
  • Wanden
  • Vloerbedekking
  • Verlichting
  • Luchtbehandeling

De Reinwardt bevindt zich nu op het Hortusplantsoen, voormalige locatie van de academie voor beeldende vorming.

Copyright 2024 | Altim Bouwbedrijf, Editiestraat 3, 1321NG Almere | Tel. 036-5366141